Jezírko Kimpi

Chorvatské ostrovy se od nepaměti potýkaly s nedostatkem pitné vody. Za tím účelem byly budovány umělé nádrže, do kterých stékala dešťová voda. Ta sloužila k napájení dobytka a k zavlažování políček v obdobích sucha.

Lekníny v jezírku Kimpi

Přírodní vodní nádrže

Díky nepropustnému vápencovému podloží velké části Chorvatska se tvořily také přírodní nádrže. V minulosti byly zdrojem přemnožení komárů a šíření malárie. Toto nebezpečí se podařilo omezit mimo jiné také umělým vysazením malé rybky – živorodky komáří, jejíž potravou jsou komáří larvy. Postupně se sladkovodní plochy staly domovem mnoha dalších druhů živočichů.

Jedno z takových jezírek můžete vidět necelé dva kilometry západně od města Krk. Když budete chvíli pozorovat jeho hladinu, možná vás překvapí rozmanitost vodního světa.Název jezírka je odvozen od malé zemědělské oblasti Kimpi, která se zde nachází. Když se rozhlédnete, uvidíte malá políčka, jenž stále tvoří důležitý zdroj obživy místních obyvatel.

Výskyt živočichů a rostlin v jezírku Kimpi

Želvy v jezírku Kimpi

Ze zástupců říše sladkovodních ryb je to živorodka komáří, která se živí především larvami komárů. Z obojživelníků jsou to ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan zelený, želva bahenní a želva zelenavá.

Z rostlin uvidíte listnatec pichlavý s nápadnými červenými plody ve tvaru kuliček. Na březích jezírka jsou to porosty orobince s nápadně hnědými hlavami ve tvaru doutníku. Podél břehu se vinou drobné vodní rostliny a lekníny.

Technická data: Celková vodní plocha jezírka činí 2 450 m², délka je 80 metrů, šířka 35 metrů. Hloubka odhadem 4 – 5 metrů. Jezírko leží v nadmořské výšce 57 metrů. Má charakter přírodní nádrže, bez zjevného přítoku a odtoku.

Dostupnost místa: Velmi dobrá, s omezeným prostorem pro parkování. Auto můžete odstavit na okraji polní silnice, která se na hlavní silnici napojuje. Místo poznáte také podle nápadné informační tabule „Jezírko KIMPI“, která u něj stojí.

Náročnost a doba potřebná k návštěvě: Přístup k jezírku je po rovné, polní silnici. Vhodné pro všechny věkové kategorie. U jezírka se zdržíte pravděpodobně 15 – 20 minut.

Vstupné: volně přístupné

Souřadnice místa (pro manuální zadání do přístroje GPS)

  • 14.5583320, 45.0352100
  • 14° 33.5′, 45° 2.113′
  • 14° 33′ 30″, 45° 2′ 6.76″

Poloha Jezírko Kimpi ke stažení (soubor ve formátu gpx pro přístroje GPS Garmin)

Mohlo by se vám líbit...