Jurandvor a Baščanská deska

Část příběhu tohoto místa začíná už ve 4.století našeho letopočtu, kdy zde stávala římská rustikální vila. Jednalo se o usedlost s hospodářskými a obytnými budovami. V 6.století byla přistavěna malá starokřesťanská kaple. Poté byla tato místa opuštěna, kaple i budovy pobořeny.

Kostel sv.Lucie

Až o čtyři století později byl postaven malý kostelík a založen hřbitov. V 11.století přišli do těchto míst řeholníci slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, později Benediktýni. K bohoslužbám se používal staroslovanský jazyk, k psaní textů písmo hlaholice.

Na přelomu 11. a 12. století byla postavena pozdně románská stavba kostela sv.Lucie. V té době vznikla také Baščanská ploča – kamenná deska, která byla umístěna v kostele před hlavním oltářem. V průběhu 14. století byly provedeny udržovací práce a přistavěna zvonice.

Kostel Svaté Lucie, ostrov KrkZvon, který můžete slyšet i dnes, je odlitkem z roku 1378. Ze stejného období pochází poliptich, což je skládací obraz za oltářem. Ten patří v současné době k nejcennějším gotickým památkám na ostrově. V průběhu 15. století končí období pobytu benediktýnů. Budovy jsou opuštěny a kromě kostela sv.Lucie se postupně rozpadají.

 

Dnes můžete vidět restaurovanou budovu bývalého kláštera, kde je umístěna expozice některých historických nálezů a relikvií. Dále si můžete prohlédnout opravený kostel sv.Lucie a základy dřívějších staveb včetně místa, kde stávala římská usedlost. Při prohlídce areálu sv.Lucie s průvodcem máte možnost spatřit repliku Baščanské desky na jejím původním místě.

Baščanska ploča (deska)

Jedná se o kamennou desku o rozměrech zhruba 2 x 1 metr a tloušťce necelých 10 centimetrů, do níž je vytesán zápis hlaholským písmem. Obsahem textu je akt darování pozemků chorvatským králem Zvonimirem (1075 – 1089) pro zdejší opatství sv.Lucie.

Bašská deska, Krk

Období, ve kterém se událost odehrála, je datováno na přelom 11. a 12. století. Hodnota tohoto zápisu spočívá jak v jeho obsahu, tak způsobu provedení. Přináší totiž zprávu o chorvatském králi, staroslovanském jazyku a písmu hlaholici. Tímto je nesporně doložena existence Chorvatského království a tedy státu již v průběhu 11. století.

Tento údaj má velký význam pro historii chorvatské státnosti a kultury. Baščanská ploča byla původně zabudována do prostoru, který odděluje věřící od místa s oltářem. Později byla uložena v podlaze kostela.

Pro naši současnost byla znovu objevena v polovině 19. století, kdy se zvyšoval veřejný zájem o národní identitu. Přesto, že se Basčanskou deskou zabývalo mnoho historiků, z našeho pohledu můžeme jmenovat alespoň dva. V roce 1853 slovenský filolog Pavel Josef Šafárik odhalil možnou souvislost Baščanské desky s historií chorvatského národa. Mezi dalšími, kteří přispěli k novodobému významu objevu, byl český filolog Václav Leopold Geitler, který v roce 1883 podal celkové vysvětlení obsahu textu vytesaného v desce.

Dnes si tak při návštěvě bývalého opatství v Jurandvoru můžete prohlédnout repliku Baščanské ploče umístěnou na jejím původním místě. Originál Baščanské desky zdobí od roku 1934 interiéry Chorvatské akademie umění v Záhřebu.

Technická data: Doložená historie komplexu sv.Lucie sahá až ke 4. století našeho letopočtu. Celková plocha areálu je 3300 m2, kapacita parkoviště asi 30 vozidel, vzdálenost od hlavní silnice je 180 metrů.

Dostupnost místa: Areál opatství sv.Lucie leží v centru obce Jurandvor, kam vás navede informační tabule. Venkovní prostory archeologické lokality jsou volně přístupné. K prohlídce interiéru kostela, Baščanské desky a zhlédnutí filmu je potřeba zaplatit vstupné.

Náročnost a doba potřebná k návštěvě: Vhodné pro všechny věkové kategorie a osoby se sníženou pohyblivostí. Všechny objekty jsou dobře přístupné od blízkého parkoviště. Před recepcí jsou umístěny lavičky k odpočinku. K návštěvě doporučujeme 20 až 60 minut času, podle hloubky zájmu o historii a kulturu Chorvatska.

Provozní doba: Recepce a prohlídky s průvodcem v červenci a srpnu 9:00 – 19:00 hod., v červnu a září 9:00 – 17:00 hod. Exteriér areálu je přístupný také mimo otevírací dobu.

Vstupné: 25 HRK /osobu, skupiny od 15 osob 20 HRK /osobu. Děti do 5 let neplatí. Vyhrazené parkoviště pro návštěvníky komplexu sv.Lucie je zdarma.

Vstupné zahrnuje: Prohlídku s průvodcem a výkladem v chorvatštině, angličtině, italštině a zhlédnutí dokumentárního fimu. Dostanete se tak do interiéru kostela sv.Lucie, kde je uložena replika Baščanské desky (Baščanska ploča). V obnovené budově bývalého kláštera si prohlédnete archeologické nálezy a historické dokumenty. Na závěr vám průvodce promítne dokument o historii areálu opatství sv.Lucie a nálezu Baščanské ploče.

Recepce:  Žlutě natřená budova v dolní části areálu, kde si můžete objednat prohlídku s průvodcem, zakoupit drobné upomínkové předměty, nebo si dát kávu a malé občerstvení.

Souřadnice místa (pro manuální zadání do přístroje GPS)

  • 14.7381480, 44.9773700
  • 14° 44.289′, 44° 58.642′
  • 14° 44′ 17.33″, 44° 58′ 38.53″

Poloha Jurandvor ke stažení (soubor ve formátu gpx pro přístroje GPS Garmin)

Webová stránka:  Jurandvor

Mohlo by se vám líbit...